Хремонидова война

Хремонидовата война (на старогръцки: Χρεμωνίδειος πόλεμος; 267–261 г. пр. Хр.) е война на Древна Македония с Антигон II Гонат против Атина и Спарта, поддържани от Древен Египет. Тя продължава от 267 г. пр. Хр. до 261 г. пр. Хр. и е наречена на водещия атински политик по това време, Хремонид, и завършва с поражение на Атина.

Спарта и Атина се съюзяват срещу Македония, подпомагани от флот на Птолемей II. Антигон II се сражава успешно. Спартанският цар Арей I пада убит († 265 г. пр. Хр.) близо до Коринт. Антигон II обсажда Атина. През 261 г. пр. Хр. гладуващата Атина капитулира и трябва да търпи един македонски гарнизон в града.

ИзточнициРедактиране

  • Alexander Arenz, Herakleides Kritikos “Über die Städte in Hellas„. Eine Periegese Griechenlands am Vorabend des Chremonideischen Krieges, München 2006.
  • Green, Peter (1993), Alexander to Actium: the historical evolution of the Hellenistic age. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-08349-0.
  • Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-30 av. J.-C., Paris, Seuil, coll. „Points Histoire“, 2003. ISBN 202060387X