Христо Дабовски

Христо Николов Дабо̀вски е български геолог, член-кореспондент на Българската академия на науките от 2004 г. и доктор на геолого-минералогическите науки от 1985 г.[1]

Христо Дабовски
български геолог
Роден
Научна дейност
Област Геология

БиографияРедактиране

Роден е на 10 декември 1935 година в София. През 1958 година завършва геология и проучване на полезните изкопаеми в Минно-геоложкия институт, а от 1963 до 1967 г. година е научен сътрудник в Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН. През 1968 година получава кандидатска степен с дисертация на тема „Структурен анализ на плутоните от Маришката неоинтрузивна зона“. През 1985 година става доктор на науките с дисертация на тема „Пукнатинни интрузии в Средногорието“.[2] Между 1969-1972 г. работи като геолог в Гана, а през 1975-1976 г. в Нигерия. От 1990 г. е старши научен сътрудник I степен. През 1991-1996 г. е заместник-председател на Комитета по геология и минерални ресурси.[1]

Христо Дабовски работи в областта на геотектониката, петрологията, регионалната геология и геологията на полезните изкопаеми.[1]

ТрудовеРедактиране

  • „Пукнатинни интрузии в Средногорието. Структурен анализ, математични и лабораторни модели“ (1988);
  • „Съвременни концепции за еволюцията на алпийския ороген в Източното Средиземноморие и Карпато-Балканската област. Обзор и някои проблеми на българската геотектоника“ (1991);
  • „Геодинамичен модел на алпийския магматизъм в България“ (1991) – в колектив, на английски език;
  • „Строеж и алпийска еволюция на България“ (2002) – в колектив, на английски език.[1]

БележкиРедактиране

  1. а б в г Научноинформационен център „Българска енциклопедия“. Голяма енциклопедия България. Том 5. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2012. ISBN 9789548104272. с. 1661-1662. (на български)
  2. Член-кореспондент Христо Николов Дабовски, почетен член на Българското геологическо дружество на 75 години. // Списание на Българското геологическо дружество 7 (1-3). 2010. с. 169-170.