„Годишници или хроника на славното полско кралство“, написана от Ян Длугош[1] в периода 1455 – 1480 г. е един от основните източници за походите на Владислав III от 1443 – 1444 г. срещу османските турци. Счита се, че Хрониката на Ян Длугош страда от редица неточности, но въпреки това представя цялостна картина за антиосманските кампании от този период.[2]

Хроника на Ян Длугош
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
АвторЯн Длугош
Оригинален езиклатински език
Хроника на Ян Длугош в Общомедия

Български превод редактиране

Хрониката на Ян Длугош е добре известна и широко използвана от изследователите по темата, като в българската историография липсва неин пълен превод, а частични преводи на български са правени от Васил Гюзелев и Невян Митев.

Според българския превод хронистът упоменава, че българските земи остават под османска власт след подписването на Одринския мирен договор, а на Янош Хуняди е обещано да стане Kрал на България. С не по-малко значение са данните на хрониста относно извършването на издевателства на кръстоносците над местното население, което е вероятна причина българите да не участват масово в тези антиосмански военни кампании.[2]

Източници редактиране

  1. Кучина А. В., Кучина Л. В. «История Польши» Яна Длугоша как проявление культурной памяти поколений (на примере рассмотрения истории и культуры древнерусских городов) // Человеческий капитал. — 2013. — № 2 (50). — С. 97—107.
  2. а б Митев, Невян. Антиосманските военни кампании на крал Владислав Варненчик от 1443–1444 г., отразени в “Анали или хроника на славното полско кралство” от Ян Длугош // Годишник на Историческия факултет 1 (1). 2017. с. 292-298.