Хуманитарни и социални науки

Част от серията статии за
наука
Природни науки
Социални науки
Приложни науки
Формални науки
Хуманитаристика

Социалните науки са област на научни изследвания, които разглеждат аспектите на човешкото общество. [1] Това е родово понятие обхващащо всички науки с предмет обществото в различните му форми и активности.

Основните дисциплини на социалните науки са в следните области:

 • социология – занимава се с обществото и човешкото социално поведение.
 • антропология – набляга на етнологията и културни изследвания.
 • политология – фокусира се върху изследванията в областта на политиката, политическото поведение и обществените политики на държавно ниво, както и на глобално ниво.
 • международни отношения – фокусът е насочен към случващото се в политическия, социалния и икономическия живот на международната сцена.
 • държавна политика – занимава се с разбирането на факторите, формиращи процесите в дневния ред на обществото и резултатите от него.
 • психология[2] – акцентира върху изучаването на манталитета и поведението, доколкото те се определят по отношение на обществото.
 • криминология – занимава се с проблеми и обществени ситуации, които се отнасят към престъпността и престъпното поведение.
 • икономика – занимава се с човешките и социалните отношения, свързани с придобиването на материални ресурси, както и законите и обществените отношения, свързани с производството и разпределението на собствеността.
 • общуване – занимава се с предаването на информация между двама или повече участници.

Области като социалната дейност са насочени основно към приложението и по принцип не се считат за социални науки.

Източници редактиране

 1. Kuper, A., & Kuper, J. (1985)
 2. Verheggen et al. 1999. "From shared representations to consensually coordinated actions", in "Theoretical Issues in Psychology", John Morrs et al., ed., International Society for Theoretical Psychology