Анталкидов мир

(пренасочване от Царски мир)

Анталкидовият мир, известен и като Царския мир, е споразумение между воюващите древногръцки полиси и Персия за прекратяване на т.нар. Коринтска война през 386 г. пр.н.е. Договорен е от спартанеца Анталкид с персийския цар Артаксеркс II.[1]

Съгласно условията му гръцките градове по западното крайбрежие на Мала Азия остават под персийска власт, с което пропадат усилията им от предходните години да се освободят със спартанска помощ. Призната е и властта на Артаксеркс II над Кипър. Царят става гарант за мира и автономията на всички градове в същинска Елада.[2]

С Анталкидовия мир Артаксеркс II елиминира всякаква заплаха от политически раздробените гърци[3] до издигането на Македония петдесет години по-късно.

От участниците в Коринтската война Атина запазва властта си над Лемнос и още два егейски острова, които колонизира.[3] Победената от спартанците Тива е принудена да се примири с разпускането на Беотийския съюз.[4] Спарта се възползва от мирните условия, за да наложи господството си над Пелопонес и Централна Гърция, но това положение се задържа само до въстанието на Тива и възникването на Втория атински морски съюз през 70-те години. Последният опит за възстановяване на Царския мир през 371 г. пр.н.е. пропада с битката при Левктра.[5]

Източници редактиране

  1. Шаму, Франсоа. Гръцката цивилизация през Архаичната и Класическата епоха. София, Издателство „Български художник“, 1979. с. 114, 324.
  2. Шаму 1979, с. 111, 114.
  3. а б Шаму 1979, с. 114.
  4. Кутергин, Владимир. Беотийский союз в 379 – 335 гг. до н. э. Саранск, Издательство Мордовского университета, 1991. ISBN 5–7103–0004–7, с. 48
  5. Шаму 1979, с. 116 – 118.