Цар на сърби и гърци“ или „цар на сърби и ромеи“ е официалният титул на Стефан Душан след коронясването му на църковно-народен събор в Скопие на Великден, 16 април 1346 г. [1]

„Коронацията на Цар Душан“, картина от Павле Йованович.

Пълната титла на Стефан Душан е „Василевс и автократор на сърби и ромеи“ (на гръцки: Bασιλεὺς καὶ αὐτoκράτωρ Σερβίας καὶ Pωμανίας). Титлата му е призната от Търновското царство и другите страни, но не и от Византия. Според византийския ойкуменизъм титулът на Душан е на гръцки: Στέφανος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτoκράτωρ Σερβίας καὶ Pωμανίας и на среднобългарски: Стефанъ въ Христа бога вѣрни царъ Србълѥмъ и Гръкомъ.[2]

Царският титул е наследен от сина на Душан – Стефан Урош V. На юг в Тесалия, Епир и Южна Македония за цар се прогласява Душановият полубрат Симеон Урош Палеолог като владетел на немалка територия, означавана и като Епирско царство, своеобразно наследство от Епирското деспотство.

След битката при Чирмен титлата изчезва от употреба, а последният владетел на Търновското царство Иван Шишман се титулова в писма до боляри като „Господин Търновски“.[3][4]

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Miklosich 1858, с. 142.
  2. Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. III. Il cammino delle idee dal medioevo all'antico regime: Diritto e cultura nell'esperienza europea. Firenze University Press, 2014. ISBN 978-88-6655-632-9. с. 133. In una crisobolla dello stesso mese Stefano concedeva privilegi al monastero di Iveron sul monte Athos in qualità di βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας («imperatore e autocratore di Serbia e Romanía»)
  3. „Никопол и последните дни на цар Иван Шишман“, електронна статия във вестник „Труд“ от 05.06.2020 г., автор: Пламен Павлов.
  4. Заб. Титулът „господар“ остава в употреба в дунавските княжества.