Цвитерион

(пренасочване от Цвитерйон)

Цвитерион (на немски: Zwitterion от zwitter, „хибрид“) е неутрална амфотерна молекула с един положителен и един отрицателен електрически заряд в различните части на молекулата. Цвитерионите понякога се наричат и „вътрешни соли“. Най-популярният пример за цвитериони са аминокиселините, които съдържат амониева и карбоксилна група и могат да бъдат разглеждани като резултат от вид киселинно-основна реакция, при която аминната група депротонира карбоксилната киселина.