Цезениите (gens Caesennia) са етруска фамилия от Тарквиния в Древен Рим.

Известни от фамилията: