Цели на наказанието

Целта на наказанието в пеналистиката не е самоцел.

Философията на правото в случая не цели зло, защото злото поради самото зло не може да бъде самоцел.

Генералната цел на наказанието винаги лежи извън него и има за задача да обезпечи запазването на правния ред и защитата на обществото от посегателства върху обществения интерес и блага.

По отношение на конкретно преследваните цели на наказанието се различават две основни групи цели в зависимост от адресата:

  1. индивидуална или специална превенция и
  2. обща или генерална превенция.[източник? (Поискан преди 46 дни)]

Наказанието изпълнява и специална роля – да удовлетвори пострадалия от престъплението и обществото, и с това да предотвратява саморазправите и разпалването на нова престъпност.[източник? (Поискан преди 46 дни)]

Индивидуалната превенция по отношение на осъдения преследва:

  1. Да се поправи и превъзпита – да въздейства върху интелекта на осъдения с цел неповтаряне на престъплението за в бъдеще, както да подтикне осъдения към промяна на неговия мироглед, така че той да започне да се съобразява с установените в обществото правила и добри нрави;
  2. Предупредително психологическо въздействие върху волята на дееца – сплашвайки го, да създаде в него контрамотив към извършването на ново престъпление;
  3. Препятстващо въздействие – да му отнеме физическата възможност да извърши ново престъпление.[източник? (Поискан преди 46 дни)]

ИзточнициРедактиране

  • Никола Долапчиев - Наказателно право (обща част), Понятие, основание и цел на наказанието и осигурителните мерки, стр. 461-472, шесто фототипно издание, издание на БАН, 1994 г., ISBN 954-430-238-7.

Вижте същоРедактиране