Централна лаборатория по приложна физика

Централната лаборатория по приложна физика е научно звено в научно-изследователското направление по нанонауки, нови материали и технологии на Българската академия на науките. Тя се намира в град Пловдив. Лабораторията разработва нанокомпозитни слоеве за индустриални приложения, нови полупроводникови структури за високоефективни слънчеви елементи, енергоспестяващи и екологични светодиодни системи за биологичното земеделие, осветление, сигнализация и мониторинг.[1]

Източници

редактиране
  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.