Центърът по фитохимия е научно звено в Института по органична химия при Българската академия на науките. Центърът е създаден през 1977 година. Той е основан чрез съвместен проект на българското правителство, ПРООН и ЮНЕСКО. Центърът по фитохимия провежда научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти. Първият директор на центъра е проф. Илия Огнянов.[1]

Източници

редактиране
  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.