Цифрово-аналогов преобразувател

Цифрово-аналоговият преобразувател (съкращаван често ЦАП) е устройство за преобразуване на цифров (обикновено двоичен) код в аналогов сигнал (ток, напрежение или заряд). ЦАП е интерфейс между цифровото устройство и аналоговия сигнал.

Принципен електрически символ на ЦАП

Аналогово-цифровият преобразувател (АЦП) извършва обратната операция.

По-популярни ЦАП архитектури са: