Църна река (резерват)

резерват в България
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Църна река.

Църна река е резерват в България, разположен в Осоговска планина. Това е единствената защитена местност в пограничната планина, като заема 2% от площта ѝ.[3] Създаден е със заповед на председателя на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет от 25 ноември 1980 г.[2] Резерват „Църна река“ заменя закрития заради дълбоки нарушения на целостта на екосистемите в резултат на извършени геолого-проучвателни работи резерват „Сажденик“. През 2010 г. площта му е намалена от 197,0 на 196,43 хектара със заповед на министър Нона Караджова.[1]

Резерват „Църна река“
Резерват Църна река 1.jpg
Резерват „Църна река“, септември 2013 г.
Информация
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
община Кюстендил
Данни
Площ 196,43 хектара; 258,3 ха буферна зона[1]
Създаден 25 ноември 1980 г.[2]
Резерват „Църна река“ в Общомедия

ГеографияРедактиране

Резерватът обхваща водосбора на Църна река в землището на село Сажденик.[2] Разположен е на надморска височина между 1300 и 1650 м.[1] Създаден е с цел защита на характерна горска екосистема, като в границите е забранена всяка дейност, нарушаваща самобитния характер на резервата.[2] Под 3% от площта му е незалесена.[4]

Почвената покривка в резервата се състои предимно от тъмнокафяви горски и кафяви горски преходни почви, развити върху гранитни скали.[1]

ФлораРедактиране

Църна река е описван като типичен горски резерват.[4] Горите се състоят предимно от бук с единични индивиди от явор, елша, слива и други.[1] Средната възраст на дърветата е 97 години, средната им височина - 22 метра, а средният диаметър на стеблата им е 26 сантиметра.[1] От тревните видове се срещат лазаркиня, власатка, светлика, горски здравец, горски зановец и орлова папрат.[1]

ФаунаРедактиране

На територията на резервата са установени значителен брой защитени и уязвими видове птици: малък креслив орел, червена каня, забулена сова, дрозд, зелен и пъстър кълвач.[4] Влечугите са представени от слепок, медянка и усойница, а земноводните от жаба дървесница.[1]

ИзточнициРедактиране