Черноморска отточна област

Черноморската отточна област е част от територията на България, чиито речни води се вливат към акваторията на Черно море.

Карта на отточните области в България и главния вододел. Черноморската отточна област е обозначена в бяло

Условно някои автори в областта на хидрологията от нея отделят Дунавската отточна област. Така се приема, че към тази област принадлежат само реките, които пряко вливат водите си в Черно море, а не като притоци на р. Дунав.

Вижте също

редактиране