Чероки (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Чероки може да означава някое от следните понятия:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.