Черокска писменост

Черокското писмо е силабар (сричкова писменост) изобретен през 1819 г. от индианец чероки на име Секвоя за нуждите на езика чероки. Трябва да се отбележи, че създаването на писмеността от този човек само по себе си е забележително събитие, тъй като първоначално той е бил напълно неграмотен. В тази система всеки символ представлява конкретна сричка, за разлика от кирилицата, където всеки символ представлява дадена фонема. Черокското писмо съдържа 85 символа, което, с някои изключения, покрива наличните срички в черокския език.

Черокската писменост

След създаването си, писмото бързо придобива популярност и десетилетия наред се използва при издаването на вестника Черокски феникс. И до днес се използва при преводи на рецепти, религиозни текстове, народни творчество, и др. Познаването му се счита за необходимо за придобиване на черокско гражданство, но трябва да се отбележи, че при изучаването на черокски език в училищата се използва латиница.

Cherokee Syllabary.svg
Забележка: Знакът ‘v’ в представената таблица е носовка.

Компютърна поддръжкаРедактиране

Черокските символи се поддържат от стандарта Unicode, в символния интервала от U+13A0 до U+13F4.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
13A0
13B0
13C0
13D0
13E0
13F0

Черокски шрифт се доставя за първи път от операционната системи Mac OS X, версия 10.3 (Panther), а по-късно и от Windows Vista. Предлагат се както безплатни, така и комерсиални черокски шрифтове.