Черупка е външната твърда обвивка на яйце, някои плодове и на някои животни. Едно от основните вещества, които изграждат черупките на яйцето и животните е калциевият карбонат. Много характерна черупка има костенурката. От плодовете кокосовият орех има много твърда и дебела черупка. Черупките на плодовете (основно ядки) по принцип са нежеланата част и се изхвърлят.

  • идиоми
Черупка на костенурка
Черупка на кокосов орех
Свивам се в черупката си – спотайвам се, затварям се в себе си, ставам необщителен.
излизам от черупката си – появявам се, излизам наяве

Вижте същоРедактиране