Черупка е външната твърда обвивка на яйце, някои плодове и на някои животни.

Черупка на костенурка
Черупка на кокосов орех

При животните редактиране

Едно от основните вещества, които изграждат черупките на яйцето и животните е калциевият карбонат. Много характерна черупка има костенурката.

При растенията редактиране

От плодовете кокосовият орех има много твърда и дебела черупка. Черупките на плодовете (основно - на ядките) по принцип са нежеланата част и се изхвърлят.

Идиоми редактиране

  • Свивам се в черупката си – спотайвам се, затварям се в себе си, ставам необщителен.
  • Излизам от черупката си – появявам се, излизам наяве

Вижте също редактиране