Четвърта дивизионна област

военна област на 4-та пехотна преславска дивизия

Четвърта дивизионна област е военна област на 4-та пехотна преславска дивизия, формирана през 1893 година.

История редактиране

Четвърта дивизионна област е формирана през 1893 г. в Шумен в състав 7 пехотен преславски полк, 8 пехотен приморски полк, 19 пехотен шуменски полк и 31-ви пехотен варненски полк. Обхваща територията на Еленска, Османпазарска, Силистренска, Добричка, Преславска, Поповска, Ескуджумайска, Разградска, Шуменска, Балчишка, Варненска и Провадийска административна околия, като в състав и влизат и 20 пехотен добруджански полк, 5 артилерийски полк, резервните полкове на 13, 14, 15 и 16 полково окръжие и 4-та сотня и други части и учреждения.[1] Съгласно указ № 148 от 27 декември 1906 влиза в подчинение на новоформираната 3-та военноинспекционна област. През декември 1920 г. дивизионната област се преименува в 4-та полкова област, която съществува като такава до 1938 г., след което отново се преименува в 4-та дивизионна област. Мобилизира интендантски части за участие във войните.[2]

Наименования редактиране

През годините областта носи различни имена според претърпените реорганизации:

  • Четвърта преславска дивизионна област (1893)
  • Четвърта полкова област (1920 – 1938)
  • Четвърта преславска област (1938 – 1945)

Началници редактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността.

звание име дати
Генерал-майор Асен Николов 1913 – 1913
Полковник Димитър Перниклийски до 1917
Полковник Георги Ковачев Втора световна война

Бележки редактиране

  1. Тодоров, Тодор, Ефтимов, Т. Пътеводител на архивните фондове на Централния военен архив (1877 – 1945). Т. 1. София, Военно издателство, 1976. с. 91.
  2. ДВИА, ф. 737, История на фондообразувателя

Източници редактиране