Четирите монархии са държави, споменати във виденията, описани в библейската Книга на пророк Даниил.

От Античността насам са предлагани различни хипотези, свързващи библейските Четири монархии с реални исторически държави. Така в трактата си "Против Симах" Аврелий Пруденций Климент разглежда успехите на Римската империя като предпоставка за идването на Христос и за утвърждаването на християнството. Тези схващания се подемат от теолозите по-сетне в опит да се наложат провиденциалистически разбирания за историческия процес, за което допринася и периодизацията на световната история направена от Августин Блажени в неговата книга "За Божията държава".[1] Най-видните критици на концепцията за "четирите монархии" са Ордерик Виталий и Йоан Солсбърийски, а впоследствие Жан Боден (1538 – 1598).[2]

ИзточнициРедактиране

  1. Николов, Йордан. Увод в общата медиевистика, стр. 47-49. БАН, ISBN 954-430-232-8, 1994.
  2. Николов, Йордан. Увод в общата медиевистика, стр. 52-54. БАН, ISBN 954-430-232-8, 1994.