Четката е инструмент с четина, косми, пера или изкуствени влакна предназначена за почистване, рисуване, ресане и други дейности. Тя е едно от най-основните и широко разпространени приспособления в бита и идва в най-различни размери, цветове и материали.

Четки

Видове четки редактиране

Четката може да е:

Вижте също редактиране

Източници редактиране