Чуката (рид)

планински рид в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Чуката.

Чуката е планински рид в северозападната част на Източните Родопи, на територията на области Кърджали и Хасково.[1]

Чуката
41.8317° с. ш. 25.3258° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
МестоположениеБългария (Област Кърджали, област Хасково)
Част отРодопи
(Източни Родопи)
Най-висок връхКованлъка
Надм. височина870,9 m

Ридът се простира от северозапад на югоизток на около 35 км, а ширината му достига до 10 км. Разположен е между долините на реките Харманлийска на север, която го отделя от Хасковската хълмиста област и Перперек (ляв приток на Арда) на югозапад. На северозапад, чрез седловината Китката (735 м) се свързва с ридовете Драгойна и Мечковец на Източните Родопи и Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи, а на югоизток, ниска седловина (475 м), в изворната област на река Бързей (десен приток на Харманлийска река) го свързва с рида Гората.[1]

На северозапад билото му се издига на 700 – 800 м, а на югоизток постепенно се понижава до 500 м. Най-високата му точка връх Кованлъка (870,9 м) се намира в най-северозападната му част, на около 1 км северозападно от село Комунига. Склоновете му са опороени и слабо залесени. Изграден е от старотерциерни седименти и вулканити – пясъчници, варовици, конгломерати, андезити, риолити, туфи и туфити. Има находища на оловно-цинкови руди, които са без промишлено значение. Слабо развито селско стопанство (главно тютюнопроизводство) и дърводобив.[1]

По билото и склоновете на рида са разположени множество села, най-голямото от които е общинският център село Черноочене.[1]

През рида Чуката преминават 3 пътя от Държаната пътна мрежа:

Успоредно на третокласния път преминава и участък от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова.[1]

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране