|}

[редактиране] [почистване] Документация

Употреба

Настоящият шаблон вмъква израза |} (означаващ край на уикитаблица), с чиято помощ е възможно изграждането на таблични шаблони.

Вижте също

Следните шаблони могат да бъдат използвани за изобразяване на специални знаци, които по различни причини може да бъде невъзможно да бъдат въвеждани директно в уикикода.

Шаблон Символ Бележки за употребата
{{!}} | Магическа дума на МедияУики от 2014 година. Съществуващият шаблон бива игнориран.
{{=}} = В параметри на шаблони, за да не бъде интерпретиран като присвояване на стойност на именуван параметър. Магическа дума на МедияУики от 2022 година. Съществуващият шаблон бива игнориран.
{{!!}} ||
{{!(}} [
{{)!}} ]
{{!!(}} [ В интернет адреси (URL), които съдържат квадратни скоби.
{{)!!}} ] В интернет адреси (URL), които съдържат квадратни скоби.
{{(!}} {| Начало на таблица в параметър на шаблон.
{{!+}} |+ Заглавие на таблица в параметър на шаблон.
{{!-}} |- Ред на таблица в параметър на шаблон.
{{!-!}} |-
|
Ред на таблица в параметър на шаблон и начало на клетка.
{{!)}} |} Край на таблица в параметър на шаблон.