Шаблонът се използва за удобно цитиране на Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι 1903 - 1913. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. (на гръцки).

Има един параметър, който може да бъде пропуснат: конкретните страница или страници, от които се извършва цитирането.

Някакъв текст.<ref>{{АГМК|122}}</ref>
Друг текст.<ref>{{АГМК}}</ref>

Някакъв текст.[1] Друг текст.[2]

  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 122. (на гръцки)
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. (на гръцки)