Шаблон:Избрано Физика

Лъч светлина в Каньон на антилопата, САЩ

Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 nm. Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.

Петте основни характеристики на светлината са яркост (възприемано от човешкото око като интензитет), дължина на вълната (или честота, възприемана от човешкото око като цвят), поляризация (при нормални обстоятелства човешкото око не може да я регистрира), фаза и орбитален ъглов момент.

Според съвременната физика светлината представлява вълново-корпускулярно лъчение, т.е. едновременно се проявява като поток от частици (фотони), които могат например да избиват електрони (фотоелектричен ефект), а в друг случай се държат като вълна — наблюдават се явленията дифракция и интерференция. Според квантовата механика фотоните нямат маса, което следва непосредствено от теорията на относителността. още...»