Шаблонът МЕС се използва за удобно цитиране на Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. с връзки към онлайн копието на книгата на сайта promacedonia.org

УпотребаРедактиране

Шаблонът поддържа два параметъра:

 • първи позиционен параметър: страница
 • При указана единична страница и без втори параметър, ще се създаде автоматична връзка към съответната онлайн страница. Имайте предвид, че онлайн копието е оформено по глави и раздели, затова една страница от книгата може да бъде разделена на няколко онлайн страници. Ако цитираната от вас страница е една от тези, желателно е да използвате и втория параметър.
 • При указани повече от една или интервал от страници, ще се създаде автоматична връзка към първата от тях. Имайте предвид горното.
 • втори позиционен параметър: индекс, глава или хипервръзка
 • Шаблонът автоматично ще разпознае въведения тип параметър.
 • Индексите са подчертаните части от уеб адреса:
 • http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_1_b3.htm
 • http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_2.htm
 • http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_2_37.htm
 • http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_popr.htm
 • Главата е най-ниският в йерархията раздел, например „Негри“ тук. Копирането трябва да е дословно, с точките тук и излишните интервали тук. Номерата пред името не трябва да се копират.
 • Хипервръзките могат да бъдат към произволен адрес, но трябва да започват с http или https.

ЗабележкиРедактиране

 • Шаблонът засега не прави проверка за съответствие между глава/раздел и страница. Бъдете внимателни.
 • Въпреки че е цитирано оригиналното издание от 1900 година, указаният ISBN е на фототипното издание от 1996 година.

ПримериРедактиране

Само страница.[1]Редактиране

Само страница.<ref>{{МЕС|246}}</ref>

Страница и индекс.[2]Редактиране

Страница и индекс.<ref>{{МЕС|246|2_37}}</ref>

Страница и глава.[3]Редактиране

Страница и глава.<ref>{{МЕС|246|Прилѣпска Каза}}</ref>

Страница и връзка.[4]Редактиране

Страница и връзка.<ref>{{МЕС|246|http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_2_37.htm}}</ref>

Повече страници.[5]Редактиране

Повече страници.<ref>{{МЕС|246, 248}}</ref>

Интервал от страници.[6]Редактиране

Интервал от страници.<ref>{{МЕС|246–248}}</ref>

Повече страници с указан индекс.[7]Редактиране

Повече страници с указан индекс.<ref>{{МЕС|246, 248|2_37}}</ref>

Само индекс, първият параметър е празен.[8]Редактиране

Само индекс, първият параметър е празен.<ref>{{МЕС||2_37}}</ref>

Погрешна глава.[9]Редактиране

Погрешна глава.<ref>{{МЕС|246|Прилепска Каза}}</ref>

Без параметри.[10]Редактиране

Без параметри.<ref>{{МЕС}}</ref>

БележкиРедактиране

 1. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246.
 2. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246.
 3. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246.
 4. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246.
 5. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246, 248.
 6. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246–248.
 7. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246, 248.
 8. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X.
 9. Кѫнчовъ, Василъ. Несъществуваща глава: проверете точното изписване!  Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 246.
 10. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X.