[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация

Шаблонът служи за създаване на група от шаблони Шаблон:ПК, поставени един върху друг, с навигационни елементи за смяната им.

УпотребаРедактиране

{{ПК група
| карта1   = <!-- Идентификатор на карта 1 (за валидните стойности вижте [[Шаблон:ПК]] -->
| текст1   = <!-- Текст за бутона на карта 1 -->
| карта2   = <!-- Идентификатор на карта 2 (за валидните стойности вижте [[Шаблон:ПК]] -->
| текст2   = <!-- Текст за бутона на карта 2 -->
| карта3   = <!-- Идентификатор на карта 3 (за валидните стойности вижте [[Шаблон:ПК]] -->
| текст3   = <!-- Текст за бутона на карта 3 -->

| label    = <!-- Име на обозначавания на картите обект -->
| lat     = <!-- Географска ширина, градуси -->
| lon     = <!-- Географска дължина, градуси -->

| width    = <!-- Ширина на шаблоните ПК -->
| border   = <!-- Рамка на шаблоните ПК -->
| float    = <!-- Подравняване на шаблоните ПК -->
| label_size = <!-- Размер на етикета за обект - стойност за всички карти -->
| label_size1 = <!-- Размер на етикета за обект - карта 1 -->
| label_size2 = <!-- Размер на етикета за обект - карта 2 -->
| label_size3 = <!-- Размер на етикета за обект - карта 3 -->
| position  = <!-- Подравняване на етикета за обект - стойност за всички карти -->
| position1  = <!-- Подравняване на етикета за обект - стойност за карта 1 -->
| position2  = <!-- Подравняване на етикета за обект - стойност за карта 2 -->
| position3  = <!-- Подравняване на етикета за обект - стойност за карта 3 -->
| mark    = <!-- Символ за обозначаване на обекта - стойност за всички карти -->
| mark1    = <!-- Символ за обозначаване на обекта - стойност за карта 1 -->
| mark2    = <!-- Символ за обозначаване на обекта - стойност за карта 2 -->
| mark3    = <!-- Символ за обозначаване на обекта - стойност за карта 3 -->
| marksize  = <!-- Размер на символа за обозначаване на обекта - стойност за всички карти -->
| marksize1  = <!-- Размер на символа за обозначаване на обекта - стойност за карта 1 -->
| marksize2  = <!-- Размер на символа за обозначаване на обекта - стойност за карта 2 -->
| marksize3  = <!-- Размер на символа за обозначаване на обекта - стойност за карта 3 -->
| релеф    = 
| релеф1   = 
| релеф2   = 
| релеф3   = 
| data    = 
}}

Вижте същоРедактиране