[редактиране] [почистване] Документация

Този шаблон се използва за оспорване на предложения за бързо изтриване. Обърнете внимание, че оспорването на страници, предложени за изтриване с обсъждане и гласуване, трябва да се прави в съответния раздел на Уикипедия:Страници за изтриване, а не чрез този шаблон.

Употреба

Шаблонът се въвежда в страниците посредством {{почакай}}, като задължително се посочва аргументация, желателно на беседата на съответната страница или най-малкото в самия шаблон.

Без указана причина

Шаблонът може да се използва без параметри, но в този случай аргументирането на беседата на страницата е абсолютно задължително:

{{Почакай}}

Резултат:

Указване на причина

1.публична личност 2. предстои добавяне на още линкове 3. моля за уточнение кое е тривиално? Има 1вични и 6 бр. 2рични линкове, все национални медии само с участието на личността. 4. един и същи модератор randona.bg прледлага за триене една и съща статия дори и коригирана. Аргументите против изтриване могат да се посочат накратко като параметър, но дори в този случай е силно препоръчително да се изложат (евентуално по-подробно) също и на съответната беседа:

{{Почакай|не е копирано}}

Резултат:

Поради техническа особеност на позиционните параметри в МедияУики, стойностите им не могат да съдържат символа = (равно). Това ограничение се избягва с употребата на именован параметър причина или изричното указване на индекса на позиционния параметър 1.

Вижте също