[поясни]

[редактиране] [почистване] Документация

Употреба

редактиране

Използвайте шаблона, за да дадете знак на другите редактори, че част от текста на дадена статия е трудно разбираем и се нуждае от пояснение. Ако проблемът не е изказът, а е свързан с източниците, може да се използват други шаблони, като например {{източник}}.

Този шалбон е част от проекта Уикипедия и не е част от енциклопедичното съдържание.

Поставяйте шаблона непосредствена след частта, която е неясна. Например:

Това изречение се нуждае от пояснение.{{Поясни}}

Това ще накара етикетът [поясни] да се появи в текста. Етикетът препраща към тази страница за повече информация.