Този шаблон поставя статията в категория Текущи преводи. Ако е указан език (желателно е), я поставя в категория „Текущи преводи от съответния език“.