Часовник
Часовник
{{замест:#if:{{{срок}}}|Бяхте блокиран(а)' да редактирате за период от '|Временно бяхте блокиран(а) да редактирате}} в съответствие с политиката за блокиране в Уикипедия заради {{замест:#if:{{{причина}}}|причина|злоупотреба с привилегията да редактирате}}. След като срокът на блокирането изтече, отново сте добре дошли да допринасяте с конструктивни редакции.

Употреба

Незадължителните параметри период и срок са синоними.

Както всички предупредителни шаблони, този също трябва да бъде използван винаги със „замест:“, както е показано по-долу:

Употреба Резултат
{{замест:п-блок1}}
Часовник
Часовник
Временно бяхте блокиран(а) да редактирате в съответствие с политиката за блокиране в Уикипедия заради злоупотреба с привилегията да редактирате. След като срокът на блокирането изтече, отново сте добре дошли да допринасяте с конструктивни редакции.
{{замест:п-блок1|причина=щракане с пръсти}}
Часовник
Часовник
Временно бяхте блокиран(а) да редактирате в съответствие с политиката за блокиране в Уикипедия заради щракане с пръсти. След като срокът на блокирането изтече, отново сте добре дошли да допринасяте с конструктивни редакции.
{{замест:п-блок1|срок=много дълго време}}
или
{{замест:п-блок1|период=много дълго време}}
Часовник
Часовник
Бяхте блокиран(а) да редактирате за период от много дълго време в съответствие с политиката за блокиране в Уикипедия заради злоупотреба с привилегията да редактирате. След като срокът на блокирането изтече, отново сте добре дошли да допринасяте с конструктивни редакции.
{{замест:п-блок1|срок=много дълго време|причина=щракане с пръсти}}
или
{{замест:п-блок1|период=много дълго време|причина=щракане с пръсти}}
Часовник
Часовник
Бяхте блокиран(а) да редактирате за период от много дълго време в съответствие с политиката за блокиране в Уикипедия заради щракане с пръсти. След като срокът на блокирането изтече, отново сте добре дошли да допринасяте с конструктивни редакции.

Вижте също