Употреба

Шаблонът се използва за предупреждаване на потребители, че потребителското им име не съответства на изискванията на Уикипедия. За разлика от другите предупредителни шаблони, този не трябва да бъде използван със „замест:“. Потребителите, на чиято беседа е добавен шаблонът, се включват автоматично в Категория:Потребители с неподходящи имена. След изтичане на 7 дни от поставянето, се изобразява допълнителен текст (виж примерите).

При поставяне на шаблона, задължително трябва да бъдат добавени параметрите име={{замест:PAGENAME}} и поставен={{замест:CURRENTTIMESTAMP}}. При добавяне от падащото меню „Работни шаблони“ това става автоматично.

Примери

{{п-име|име={{замест:PAGENAME}}|поставен={{замест:CURRENTTIMESTAMP}}}}

Нормален изглед

Nuvola apps important.svg Здравейте! Моля Ви незабавно да пуснете заявка за промяна на потребителското Ви име. Уикипедия не разрешава фирмени, организационни или друг тип рекламни или пропагандни имена на сметки, както и имена, които могат да предизвикат объркване с други потребители или със софтуерни функции. Зад всяка потребителска сметка трябва да стои реално лице. Не е задължително името на сметката да бъде истинското име на този човек – може да бъде (почти) произволен псевдоним – но не е допустимо сметки да носят имена на фирми, организации, идеи, групи, продукти или уебсайтове, нито пък имена, които изглеждат като опит за имперсониране на друг потребител или служебни сметки на Уикипедия. За съжаление, ако не направите необходимото за промяна на потребителското Ви име, сметката Ви ще бъде блокирана. Предварително Ви благодаря за разбирането.

След изтичане на седем дни

НА ВНИМАНИЕТО НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ: Изминали са повече от 7 дни от поставянето на този шаблон. Ако сметката все още не отговаря на изискванията на Уикипедия, тя следва да бъде блокирана.
Nuvola apps important.svg Здравейте! Моля Ви незабавно да пуснете заявка за промяна на потребителското Ви име. Уикипедия не разрешава фирмени, организационни или друг тип рекламни или пропагандни имена на сметки, както и имена, които могат да предизвикат объркване с други потребители или със софтуерни функции. Зад всяка потребителска сметка трябва да стои реално лице. Не е задължително името на сметката да бъде истинското име на този човек – може да бъде (почти) произволен псевдоним – но не е допустимо сметки да носят имена на фирми, организации, идеи, групи, продукти или уебсайтове, нито пък имена, които изглеждат като опит за имперсониране на друг потребител или служебни сметки на Уикипедия. За съжаление, ако не направите необходимото за промяна на потребителското Ви име, сметката Ви ще бъде блокирана. Предварително Ви благодаря за разбирането.

След преименуване или при неправилно поставен параметър за име

ВНИМАНИЕ: Потребителското име вече е било променено (проверка) или параметърът име= не е указан правилно. Ако се касае за последното, моля поправете шаблона според документацията. Ако потребителското име е променено, можете да премахнете шаблона, но само при условие, че новото име отговаря на изискванията.
Nuvola apps important.svg Здравейте! Моля Ви незабавно да пуснете заявка за промяна на потребителското Ви име. Уикипедия не разрешава фирмени, организационни или друг тип рекламни или пропагандни имена на сметки, както и имена, които могат да предизвикат объркване с други потребители или със софтуерни функции. Зад всяка потребителска сметка трябва да стои реално лице. Не е задължително името на сметката да бъде истинското име на този човек – може да бъде (почти) произволен псевдоним – но не е допустимо сметки да носят имена на фирми, организации, идеи, групи, продукти или уебсайтове, нито пък имена, които изглеждат като опит за имперсониране на друг потребител или служебни сметки на Уикипедия. За съжаление, ако не направите необходимото за промяна на потребителското Ви име, сметката Ви ще бъде блокирана. Предварително Ви благодаря за разбирането.