Хрисанта Филева
 
Христо Размов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоян Размов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Георги Спространов
(1881 – 1925)
 
Екатерина Спространова
(1870 – 1957)
 
Владислав Ковачев
(1875 – 1924)
 
Анастасия Ковачева
 
Васил Николов
(1885 – 1955)
 
Вангелия Николова
(1888 – 1964)
 
Никола Размов
 
Ноне Размов
 
Александър Размов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жени Ковачева
(1905 – 1994)
 
Тодор Фичев
(1906 – 1982)
 
Златка Фичева
(1915 – 2006)
 
 
 
Коста Размов
(? – 1902)