{{Списък с епизоди
| цветова гама     = 
| единствен-сезон    = 
|
| общ-пореден-номер-1  = 
| заглавие-1      = 
| заглавие-в-оригинал-1 = 
| режисура-1      = 
| сценарий-1      = 
| първо-излъчване-1   = 
| първо-излъчване-бг-1 = 
| рейтинг-1       = 
| сюжет-1        = 
|
| общ-пореден-номер-2  = 
| заглавие-2      = 
| заглавие-в-оригинал-2 = 
| режисура-2      = 
| сценарий-2      = 
| първо-излъчване-2   = 
| първо-излъчване-бг-2 = 
| рейтинг-2       = 
| сюжет-2        = 
|
| общ-пореден-номер-3  = 
| заглавие-3      = 
| заглавие-в-оригинал-3 = 
| режисура-3      = 
| сценарий-3      = 
| първо-излъчване-3   = 
| първо-излъчване-бг-3 = 
| рейтинг-3       = 
| сюжет-3        = 
|
| общ-пореден-номер-4  = 
| заглавие-4      = 
| заглавие-в-оригинал-4 = 
| режисура-4      = 
| сценарий-4      = 
| първо-излъчване-4   = 
| първо-излъчване-бг-4 = 
| рейтинг-4       = 
| сюжет-4        = 
|
| общ-пореден-номер-5  = 
| заглавие-5      = 
| заглавие-в-оригинал-5 = 
| режисура-5      = 
| сценарий-5      = 
| първо-излъчване-5   = 
| първо-излъчване-бг-5 = 
| рейтинг-5       = 
| сюжет-5        = 
|
| общ-пореден-номер-6  = 
| заглавие-6      = 
| заглавие-в-оригинал-6 = 
| режисура-6      = 
| сценарий-6      = 
| първо-излъчване-6   = 
| първо-излъчване-бг-6 = 
| рейтинг-6       = 
| сюжет-6        = 
|
| общ-пореден-номер-n  = 
| заглавие-n      = 
| заглавие-в-оригинал-n = 
| режисура-n      = 
| сценарий-n      = 
| първо-излъчване-n   = 
| първо-излъчване-бг-n = 
| рейтинг-n       = 
| сюжет-n        = 
}} 

Употреба

редактиране

стойността на n - броят епизоди в сезон може да е максимално 40, ако този брой не задоволява броя епизоди за определен сериал се обърнете към администраторите за донаписване на кода

параметри примерна стойност обяснение
цветова гама BA6222 Цветова гама на сезона, ако не бъде отразена ще се възпроизвежда сив цвят
единствен-сезон да
(единствена стойност)
Когато е налице само един сезон от телевизионния сериал в тази опция се поставя параметър 'да' за да се премахне двойното номериране - за сезон и за цяла поредица
общ-пореден-номер-n 1 Пореден номер на епизода за всички сезони, поредния номер на епизода за сезона се генерира сам!
заглавие-n Заглавие на епизода, ако е приложимо
заглавие-в-оригинал-n Заглавие на епизода в оригинал, ако е приложимо
режисура-n Имена на режисьора
сценарий-n Имена на сценаристите
първо-излъчване-n 03.03.2013 г. / 20:00 UTC+2 формат дд.мм.гггг г. / чч.мм [часова зона] / ТВ канал
първо-излъчване-бг-n 03.03.2013 г. / 20:00 UTC+2 формат дд.мм.гггг г. / чч.мм [часова зона]
ПОПЪЛВА СЕ АКО СЕРИАЛЪТ Е ЧУЖДЕСТРАНЕН!

АКО ПЪРВОТО МУ ИЗЛЪЧВАНЕ Е В БЪЛГАРИЯ ПОПЪЛВАТЕ САМО ПЪРВОТО ПОЛЕ!

рейтинг-n Броят на зрителите, отбелязва се в милиони зрители, както и къде САЩ/България

< ref >[ http:// film.abtv.com/epizode/9654332/ Източник на рейтинга!!! ]</ ref >

сюжет-n Описание на сюжета в съответния епизод

< ref >[ http:// film.abtv.com/epizode/9654332/ Заглавие на източника, ако е приложимо ]< /ref >

Примерна визуализация

редактиране
# Заглавие Режисура Сценарий Първо излъчване Първо излъчване в България Рейтинг (в милиони)
44 1 Заглавие на епизода, ако е приложимо
("Title of the episode if applicable")
Имена на режисьораИмена на сценаристите, Имена на сценаристите, Имена на сценаристите 01.01.2001 г.01.01.2010 г./ 00:00 UTC+2 БНТ1 10 хиляди/ или 2,5 милиона зрители САЩ/България
"Описание на сюжета в съответния епизод Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език."
45 2 Заглавие на епизода, ако е приложимо Неизвестно Неизвестно 01.01.2001 г. / 00:0001.01.2010 г./ 00:00 UTC+2 БНТ1 10 хиляди/ или 2,5 милиона зрители САЩ/България
"Описание на сюжета в съответния епизод Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжка за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тая историйка и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!"

Съобщение за пренаписване и подреждане

редактиране

В статии имащи нужда от пренаписване с нов шаблонен списък на епизоди да бъде поставен следният синтаксис:

{{Списък с епизоди/съобщение}}

което ще визуализира следното съобщение:

Вижте също

редактиране