[редактиране] [почистване] Документация

Употреба

Този шаблон има две съвсем различни употреби:

  1. Без параметър шаблонът просто изобразява и може да бъде използван като много слаба (!) защита срещу спам при изписване на имейл адреси.
  2. С един или повече параметри шаблонът може да се използва по същия начин като {{пинг}} с малката разлика, че шаблонът не добавя двоеточие накрая.

Пинг

Шаблонът може да се използва за привличане на вниманието на друг редактор: последният ще получи уведомление от типа „Потребител Х ви спомена на страницата У“.

За тази цел като параметър в шаблона е нужно да се укаже потребителското име на съответния редактор. Не забравяйте, че редакторите са свободни да избират подписа си, който може да не съвпада с потребителското име, затова не се ориентирайте по подписа, а по името на потребителската страница на редактора. Допустимо е да се посочат и повече редактори – като отделни параметри. Максималният брой, които може да бъдат уведомени с едно извикване на шаблона, е 20.

ВАЖНО: Редакцията, включваща този шаблон, трябва да включва и обичайния подпис от четири тилди (~~~~). Без подписа шаблонът ще се изобрази нормално, но съобщениe няма да бъде изпратено.

Примери

Имейл адреси

  • Старият пощенски списък беше с адрес <samp>infobg-l{{@}}lists.wikimedia.org</samp>.
Старият пощенски списък беше с адрес infobg-llists.wikimedia.org.

Споменаване на потребители

  • {{@|Тригонозавър|Драганка|Дървосекач}}, да ви имам потребителските имена! ~~~~
Тригонозавър, Драганка, Дървосекач, да ви имам потребителските имена! ~~~~
  • {{@|Джимбо}} Спиш ли?... А, нищо. Само проверявам дали работи шаблонът. Спи си, спи си... ~~~~
Джимбо Спиш ли?... А, нищо. Само проверявам дали работи шаблонът. Спи си, спи си... ~~~~
  • {{@|1|16|7|13|8|12|4|10|6|19|2|9|14|5|18|15|17|3|11|20}} По ред на номерата – строй се! ~~~~
1, 16, 7, 13, 8, 12, 4, 10, 6, 19, 2, 9, 14, 5, 18, 15, 17, 3, 11, 20 По ред на номерата – строй се! ~~~~

Вижте също