УпотребаРедактиране

Шаблонът препраща към страница в Allmusic — един от най-големите музикални портали.

Синтаксис:

  • {{amg|''идентификатор''}}
  • {{amg|2=id=''идентификатор''}}
  • {{amg|''идентификатор''|''название''}}
  • {{amg|2=id=''идентификатор''|3=label=''название''}}

където

  • id — идентификатор записи в базата на AMG (частта след sql= в URL-а).
  • label — название на изпълнител, лейбъл, албума, стил. По подразбиране название на страницата в която е включен шаблона.