[редактиране] [почистване] Документация

Шаблонът се използва за създаване на връзка от картинка към страница, а не както е по-подразбиране към описателната страница на картинката. Обновен е с цел избягване на проблемите с достъпността, които имаше предишната версия.

Изисквания редактиране

 • MediaWiki 1.14 (rev:41789) или по-нова версия

Употреба редактиране

За да използвате шаблона, трябва да копирате текста показан по-долу, като замените текста между ъгловите скоби <...> със съответните данни.

{{Click
|image = <картинката, която ще бъде връзка>
|size  = <размера на картинката> 
|width = <ширина на картинката> ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)
|height = <височина на картинката, незадължителен> ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)
|link  = <страницата, към която трябва да сочи картинката>
|title = <надписа на картинката, незадължителен>
|desc  = <място на връзката за описание, незадължителен> ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)
}}
 • Параметърът image указва картинката, която ще се използва. По подразбиране тя е Image:Transparent.gif.
 • Параметърът size указва максималния размер на картинката във формата «width»x«height»px, «width»px или x«height»px.
 • Параметърът width указва максималната ширина до която трябва да бъде преоразмерена картинката. Ако не е указана се взема реалната ширина на картинката. Не добавяйте "px" към стойността. ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)
 • Параметърът height указва максималната височина до която трябва да бъде преоразмерена картинката. Ако не е указана се взема реалната височина на картинката. Не добавяйте "px" към стойността. ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)
 • Параметърът link указва страницата, към която сочи картинката. Стойността по подразбиране е Main Page.
 • Параметърът title указва текста, който ще се използва за подсказка (текстът, който се появява при минаване с мишката над картинката) и като алтернативен текст, ако има проблем със зареждането на картинката. Този параметър е незадължителен, като стойността му по подразбиране е текста на заглавието на страницата, към която сочи картинката.
 • Параметърът desc указва мястото, където може се постави иконката, която сочи към страницата с описанието. Този параметър е незадължителен и може да има една от следните стойности: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left или none - за напълното му изключване. Стойността му по подразбиране е none. ОСТАРЯЛ (DEPRECATED)

Примери редактиране

{{Click
|image = Wikimedia-logo.svg
|size  = 100x100px
|link  = :meta:Template:Click
}}

Което ще изведе:

:meta:Template:Click

Други примери редактиране

{{Click
|image = Example svg.svg
|size  = 100x100px
|title = Template:Click
|link  = :meta:Template:Click
}}

Което ще изведе:

Template:Click


{{Click
|image = Example svg.svg
|size  = 100px
|title = Template:Click
|link  = :meta:Template:Click
}}

Което ще изведе:

Template:Click


{{Click
|image = Example svg.svg
|size  = x100px
|title = Template:Click
|link  = :meta:Template:Click
}}

Което ще изведе:

Template:Click


{{Click
|image = Example svg.svg
|title = Template:Click
|link  = :meta:Template:Click
}}

Което ще изведе:

Template:Click

Вижте също редактиране

Уикипедия:Картинки