[редактиране] [почистване] Документация

Dts e съкращение от Date Table Sorting и се използва за правилно сортиране и показване на дати в таблица, която може да се сортира.

Употреба

редактиране

Обикновено в английската уикипедия се използва формат ГГГГ-ММ-ДД, но на български това трябва да се промени във вида ДД-ММ-ГГГГ.

Вижте също

редактиране