Filmweb в база данни на Filmweb

[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация

УпотребаРедактиране


{{Filmweb|osoba| идентификатор | име }}
{{Filmweb|osoba adres| идентификатор | име }}
{{Filmweb|osoba nagrody| идентификатор | име }}
{{Filmweb|tytuł|идентификатор |заглавие }}
{{Filmweb|tytuł adres| идентификатор | заглавие }}
{{Filmweb|tytuł nagrody| идентификатор | заглавие  }}
{{Filmweb|opis| идентификатор | име }}
{{Filmweb|obsada| идентификатор | име }}
{{Filmweb|plakaty| идентификатор | име }}
{{Filmweb|zwiastuny| идентификатор | име }}
{{Filmweb|recenzja| идентификатор | заглавие на рецензията | име }}
{{Filmweb|recenzja| идентификатор | заглавие на рецензията }}
{{Filmweb|lista| идентификатор | име }}
{{Filmweb|news| идентификатор | заглавие }}
{{Filmweb|person|_идентификатор_|_име_}}

Шаблонът е копиран от полската му версия. Моля ползвайте подробните обяснения там.

Вижте същоРедактиране