Шанюй (кит. трад. 單于, пинин: chányú) е върховен владетел при хунну след създаването на силно военно-племенно обединение през IV в. пр.н.е. Китайските хронисти обикновено приравняват титлата към китайската уан, но в отделни периоди смятат шанюя за равен на императора (хуанди).

Шанюи преди разделението редактиране

Тронно име Лично име Управление Забележка
Тоуман 220 – 209 пр.н.е.
Маодун 209 – 174 пр.н.е. Син на Тоуман
Лаошан Дзъджу 174 – 161 пр.н.е. Син на Маодун
Дзюнчън 161 – 126 пр.н.е. Син на Лаошан
Иджъсие 126 – 114 пр.н.е. Син на Лаошан
Ууей 114 – 105 пр.н.е. Син на Иджъсие
Ушълу 105 – 102 пр.н.е. Син на Ууей
Сюлиху 102 – 101 пр.н.е. Син на Иджъсие
Циедихоу 101 – 96 пр.н.е. Избран
Хулугу 96 – 85 пр.н.е. Син на Циедихоу
Хуйенди 85 – 68 пр.н.е. Заема трона в резултат на дворцови интриги
Сюлу Цюенцю 68 – 60 пр.н.е. Родственик на Хуйенди
Уойен Цюди Туцитан 60 – 58 пр.н.е. Правнук на Ушълу
Хухансие Дзихоушан 58 – 31 пр.н.е. Син на Сюлу Циенцю
Фуджулей Дяотао Могао 31 – 20 пр.н.е. Син на Хухансие
Соусие Циемисю 20 – 12 пр.н.е. Син на Хухансие
Дзюя Циемодзю 12 – 8 пр.н.е. Син на Хухансие
Уджулю Нанджъясъ 8 пр.н.е. – 13 от н.е. Син на Хухансие
Улей Сиен 13 – 18
Худуаршъ Даогао Ю 18 – 46 Брат на Улей
Уда Дихоу 46 Син на Худуаршъ Даогао
Пуну 46 – ? Син на Худуаршъ Даогао

Шанюи на северните хунну редактиране

Първоначално управляват потомци на Пуну, чиито имена не са известни. След това шанюите са от рода Хуян.

Шанюи на южните хунну редактиране

Тронно име Лично име Управление Забележка
Хайлуошъ Би 48 – 55 Син на Уджулю
Циуфу Мо 55 – 56 Син на Уджулю
Ифаюлу Хан 56 – 59 Син на Уджулю
Хайтун Шъдихоу Ди 59 – 63 Син на Хайлуошъ
Циучу Дзюлин Су 63 Син на Циуфу
Хуйе Шъджоухоу Джан 63 – 85 Син на Хайлуошъ
Иту Юлю Сюен 85 – 88 Син на Ифаюлу
Сиулан Шъджоухоу Тунтухъ 88 – 93 Син на Хайлуошъ
Ангуо 93 – 94 Син на Ифаюлу
Тинду Шъджоухоу Шъдзъ 94 – 98 Син на Хайтун Шъдихоу
Уаншъ Шъджухоу Тан 98 – 124 Син на Хуйе Шъджоухоу
Удзихоу Шъджу Ба 124 – 128 Син на Хуйе Шъджоухоу
Цютъжуо Шъджудзиу Сиули 128 – 140 Син на Хуйе Шъджоухоу

След 140 година шанюите се назначават от императора, първоначално от управляващата династия. Южните хунну възстановяват самостоятелността си за два кратки периода – т.нар. династии Хан Джао и Ся.