Шведски езици
Карта на основните шведскоговорещи зони
Карта на основните шведскоговорещи зони
Разпространение Швеция, Финландия
Говорени от над 8 800 000 души
Систематизация по Ethnologue виж