Шерѝф (на английски: sheriff) в редица англоезични страни е административно-съдебна длъжност в определени административно-териториални единици. Правата, задълженията и условията за назначаване на шерифите съществено се различават в зависимост от страната.

История редактиране

В англосаксонския период от историята на Англия една от основните местни административни длъжности, назначавани от краля, е била длъжността „рив“ (reeve – представител на английската кралска власт по места). В графствата (shires) представителят на властта на краля се наричал съответно „рив на графството“ – shire-reeve. Именно от това съчетание, вече в средновековна Англия, е произлязла думата шериф. Най-известният шериф от епохата на Плантагенетите е врагът на легендарния Робин Худ, шерифът на Нотингамшър.

Великобритания редактиране

В съвременна Англия шерифът е главният представител на правителството в графството. Той се назначава с кралска грамота за една година и изпълнява административни функции, включително отговаря за полицията и криминалните разследвания, надзирава организацията на парламентарните избори и изпълнението на съдебните решения. В Шотландия характерът на длъжността е друг, там съдията-шериф – главният съдия на графството – се назначава от монарха пожизнено.

САЩ редактиране

 
Помощник-шериф (deputy sheriff) в щата Ню Мексико, 1940 г.

В САЩ шерифът на окръга (county) (окръжният шериф) е начело на полицията на окръга (департамент на шерифа, sheriff’s department). Днес думата „шериф“ най-често се употребява именно в това значение[1].

Задълженията и взаимоотношенията между шерифа и полицията на щата съществено се различават в различните щати. Най-общо, това са поддържане на правовия ред, борба с престъпността, помощ на правосъдието, изпълнение функциите на съдебен пристав, административно управление на окръжния затвор. Шерифите обикновено се делят на три основни категории:

  • Шерифи с минимални права – отговарят за управлението на затвора, за транспортиране на затворници, осигуряване безопасността на съдебните органи, за връчване на призовки за явяване в съда и др. Провеждат аукциони по продажба на заложена недвижима собственост или конфискацията на имущество по решение на съда.
  • Шерифи с ограничени права – в допълнение към изброените по-горе задължения, изпълняват традиционни правоопазващи функции, например разследване на престъпления и патрулиране в своя окръг
 
Кола на шериф
  • Шерифи, изпълняващи всички правоопазващи функции, независимо от границите на окръга.

Например, в североизточните щати пълномощията на шерифа са значително ограничени. По-голямата част от дейността по опазване на правовия ред се осигурява от полицията на щата.

Шерифът има помощници (deputy sheriff), техните длъжности са аналогични на длъжността зам.-началник на полицейския департамент.

На територията на САЩ има около 3500 офиса на шерифи. Най-големият шерифски департамент е в окръг Лос Анджелис, той наброява 8 239 служители[2].

 
Шерифска значка от окръг Лос Анджелис

В повечето щати США длъжността на шерифа е изборна, срокът на пълномощията е от две до четири години. Шерифът може да бъде отстранен предсрочно от длъжността, ако извърши аморална постъпка или длъжностно престъпление.

В много селски райони, особено в южните щати, традиционно шерифът се възприема като по-влиятелна политическа фигура, отколкото администрацията на окръга

Австралия редактиране

В Западна Австралия шерифи се назначават от 1829 г. като съдебни служители. Задълженията им включват събиране на данъци и глоби.

Източници редактиране