Шило“ е хектографски вестник на Прилепския комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, издаван в началото на 1905 година в Османската империя.[1]

„Шило“
Информация
Начало 1905 г.
Край 1905 г.
Издател ВМОРО
Редактор Петър Мърмев,
Георги Талев,
Тодор Попадамов
Главен редактор Йордан Ангелов
Език български
Политически революционен

Редактира се от учителите Петър Мърмев, Георги Палисламов, Тодор Попадамов, начело с Йордан Ангелов. Вестникът води борба със сръбската и гръцката пропаганда и се бори с неморалните прояви и корупцията. Като редактор фигурира валията на Солунския вилает Хюсеин Хилми паша, а като отговорен редактор - прилепският каймакамин Шахин бей. Мотото му е „Македония за македонците“. Излизат 10 броя.[2][3] Хектографиран е в къщата на Стойна Бавчанка в Прилеп.[4][5]

БележкиРедактиране

  1. Ангеловъ, Йорданъ, свещ. Вестникъ „Шило“, в: Сто години новобългарско училище въ гр. Прилепъ 1843 - 1943. Скопие, „Българско дѣло“, 1943. с. 141 - 144.
  2. Български периодичен печат 1844 - 1944. Анотиран библиографски указател, том 3, Български библиографски институт „Елин Пелин“, Наука и изкуство, София, 1962, стр. 191 - 192.
  3. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1652. (на македонска литературна норма)
  4. Ангеловъ, Юр. Майка Стойна Бавчанка. // Македония 4 (288). София, 26 септември 1927.
  5. Жечев, Тончо, Христо Йорданов, Николай Янков. Димитър Талев, Светослав Минков, Димитър Димов. Български писател, 1973. с. 107.