Школата на Брентано се свързва с философите и психолозите, които учат с Франц Брентано и са същностно повлияни от него. Всъщност никога не е имало школа в традиционния смисъл на думата, но Брентано се опитва да създаде някаква съгласуваност в школата. Обаче именно двама от най-известните му студенти (Алексий Мейнонг и Едмунд Хусерл), които отиват радикално отвъд неговите теории.

Сред учениците се виждат:

Библиография редактиране