Шльокавица (ракия)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Шльокавица.

Шльокавица, също още и шлянгарица, може да се нарече всяка некачествена ракия. Производителите на домашна ракия използват думата „шльокавица“, когато полученият дестилат е с ниско алкохолно съдържание.

Шльокавица може да се получи от почти всички видове плодове (ябълки, круши, сливи и т.н.). Тя обаче се различава в много отношения от качествената ракия, както във вкусов, така и в алкохолен аспект.

В района, отстоящ на югозапад-запад от София (Пернишко - Граовско, Кюстендилско - Краище, както и в Източна Сърбия), „шльокавица“ се нарича ракията от джанки (т.е. от сливи, както ги наричат в Източна България, в различие от сините сливи), на която в Шумадия казват сливовица.