Шлюз е хидротехническо съоръжение за повдигане и спускане на плавателни съдове между участъци от водни пътища (реки или канали) с различно ниво на водата. Отличителната черта на шлюза е неподвижната камера, в която нивото на водата може да се променя, за разлика от други подобни съоръжения, където самата камера, съдържаща плавателния съд, се движи.

Шлюзове се използват, за да правят реките по-лесни за плаване или да позволят използването на плавателен канал да поеме по пряк път през местност, която не е равна.

Терминът „въздушен шлюз“ се използва за подобно устройство, позволяващо на хора да преминават между места с коренно различни атмосферни условия, например под вода, в космическото пространство или в „свръхчиста стая“.

Последователност от снимки, показващи използването на шлюз в тесен канал:
1-3. Лодката влиза в „празния“ шлюз;
4. Долните врати са затворени, шлюзът започва да се пълни;
5. Покачващата се вода издига лодката до нивото на „горния“ участък и горните врати се отварят.