Шопски партизански отряд

Шопски партизански отряд е подразделение на Първа Софийска въстаническа оперативна зона на НОВА по време на партизанското движение в България (1941-1944). Действа в района западно от река Искър.

Шопският партизански отряд е образуван през май 1944 г. в землището на с. Буковец[1]. Командир на отряда е Иван Бонев (Витан).[2] Командир на отряда е бил и Давид Елазар.

През юли и август 1944 г. провежда акции съвместно с Царибродския партизански отряд в Годечко и Царибродско. Овладява с. Василовци, с. Дръмша, с. Църклевци и с. Сенокос. От 1 септември извършва поход към гр. София и на 4 септември достига с. Понор. Разделя се на две чети, които се насочват към гр. Костинброд и гр. София. [3] По това време отрядът наброява около 30 души и на 6 септември 20 от тях влизат в София, тъй като останалите нямат оръжие.[4]

На 9 септември 1944 г. участва в установяването на властта на ОФ в гр. Сливница, с. Шияковци, гр. Костинброд и гр. София.

Източници редактиране

  1. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, второ допълнено издание, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2006 с. 163
  2. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 175
  3. Петрова С. Деветосептемврийската социалистическа революция в България, С., 1981, с. 221.
  4. Недев, Недю. Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време. София, „Сиела“, 2007. ISBN 978-954-28-0163-4. с. 616.