Шублерът е широко използван измервателен инструмент в машиностроенето. Служи за измерване на външни и вътрешни размери, дълбочини на отвори и дължини на детайли. Точност: мери с точност стотна от милиметъра, отчита се десета от милиметъра.

  • съществуват шублери с двоен нониус, отчитащи 0,5 порядъка от стандартния шублер /ползват се с малка популярност/.

Нониусът е направен на принципа на успоредните прави. Износването на инструмента се проверява, чрез поглед на просвет на челюстите и се внася съответната поправка.

Шублер