Отваря главното меню

Юлска монархияпериод в историята на Франция от Юлската революция 1830 до Февруарската революция 1848. Периодът е свързан с управлението на крал Луи Филип и господството на финансовата аристокрация.