Юридически факултет, Пловдивски университет

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е основан през 1992 г. Юридическият факултет на ПУ е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността „право“.

Преподавателският състав на факултета се състои от учени с научно-преподавателски опит от Института за правни науки към БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. Декани на факултета през годините са били професор Цветана Каменова (съдия в Хагския трибунал), професор Гълъбина Петрова, професор Венцислав Стоянов и професор Дарина Зиновиева. а настоящ декан е отново проф. д-р Венцислав Стоянов.

С протокол от 28 юни 2007 г., Националната агенция по оценяване и акредитация дава на факултета програмна акредитация в срок от 6 години на специалност „право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“.

С оглед многото правителствени и неправителствени начинания в направление социална политика и трудово законодателство факултетът се оформя, като най-продуктивният в областта на трудовото право и общественото осигуряване. Първият юридически факултет в страната, в който по инициатива на Цветана Каменова като задължителни дисциплини започват да се изучават Право на Европейския съюз, Авторско право и Патентно право.

Много от възпитаниците на факултета защитават успешно докторантури в чужбина.

Във факултета работят преподаватели, които водят лекционни курсове в различни университети по света и България, сред които проф. д-р Кино Лазаров, проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Янаки Стоилов, проф. д-р Емилия Къндева, проф. д.ю.н. Антон Гиргинов, проф. д-р Жасмин Попова, чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, проф. д-р Поля Голева, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д.ик.н. Веселин Цанков, проф. д.ю.н. Георги Пенчев, проф. д-р Гълъбина Петрова и много други.

Външни препраткиРедактиране