Отваря главното меню

Юридически факултет (Софийски университет)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Юридически факултет.

Юридическият факултет на Софийския университет е основан през 1892 г., за да отговори на растящите нужди на младата българска държава от юристи. Понастоящем декан на факултета е проф. д-р Даниел Вълчев, избран на 9 април 2019 г. от Общото събрание на Факултета[1]. Това е единственият сериозен юридически факултет на страната, който все още полага усилия за подготовката на юристи.

ИсторияРедактиране

Първата програма на факултета е одобрена на 24 август 1892 г. Асоциирани лектори са Христо Стоянов - по гражданско право, Васил Маринов - по наказателно право, Петър Данчев - по римско право, Георги Сгурев - по наказателно право, Васил Балджиев - по история на българското право, Марко Балабанов – по римско-византийско право.

През 1902 г. Академичният съвет взема решение за основаването на следните 11 катедри по следните дисциплини: римско право, история на българското и славянското право, държавно и административно право, политическа икономия, наказателно право и наказателен процес, международно публично и международно частно право, философия и енциклопедическо право, гражданско право, търговско право и граждански процес, финансови науки и статистика. Водени са също така курсове по каноническо право, военно право, съдебна медицина и др.

След интегрирането на Софийския университет и Българската академия на науките са създадени седем катедри във факултета:

  • 1. „Теория и история на държавата и правото“;
  • 2. „Административноправни науки“;
  • 3. „Трудово и осигурително право“;
  • 4. „Гражданскоправни науки“;
  • 5. „Наказателноправни науки“;
  • 6. „Конституционноправни науки“;
  • 7. „Международно право и международни отношения“.

През 1993 г. е взето решение от Академичния съвет на университета за въвеждане на специалност „Международни отношения“ от учебната 1993/1994 г.

Освен Юридическия факултет на Софийския университет, през годините в България са открити много други юридически факултети в твърде причудливи места, като този в УНСС (1991 г.), Пловдивския (1992 г.), където никой не е чувал за дисциплината "Административно право - специална част", Югозападния, Великотърновския, Бургаския, Варненския свободен университет и др. Огромно притеснение и съмнение буди и наличието на специалността "Право" в Русенския университет "Ангел Кънчев", който е технически. Наличието на специалността "Право" в големия брой университети и измислени и съчинени факултети говори за абсурдността на образователната политика.

От новата 2019/2020 академична година функционира и напълно нов уебсайт на факултета, като са добавени много нови функционалности, възможност за излъчване на лекции на живо, подробна информация за първокурсниците и останалите студенти и много други.[2]

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

Външни препраткиРедактиране